Game Credits

Direction

Game Planning
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Scenario
Hiroyuki Takahashi
Director
Shugo Takahashi
Assistant Director
Yusuke Sugimoto
Game Design
Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Kentaro Sakou

Programming

Programming: System
Yasuhiro Taguchi
Programming: Battle
Haruki Kodera
Toru Takamatsu
Programming: Field
Kaoru Shimada
Hiroyuki Ichikawa
Akiko Sato

Design

User Interface
Yutaka Yamamoto
Yasushi Kazawa
Support
Kenji Numaya
P.E. Jareth Hein

Graphic Arts

Character Design
Shin Yamanouchi
Monster Design
Hiroshi Kajiyama
Battle Characters
Junko Nakamura
Kaori Matsunaga
Battle Effects & Faces
Junichi Ochiai
Battle Backgrounds
Hiroto Nakashima
Maps
Masayuki Hashimoto
Mitsumasa Muraishi
Mitsuru Fukumoto
Akihito Kimura
Shinichiro Sugimoto
Map Characters
Kieko Koguchi
Kanako Horiguchi
Graphics Director
Fumihide Aoki

Coordination

Staff Coordination
Akiko Sato
Kenji Numaya
Coordination
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Atsushi Okada
Kenichi Nishida

Sound

Music
Motoi Sakuraba
Sound Effects
Hiroyuki Hamada
Sound Director
Masaaki Uno

Illustration

Illustration
Shin Kamanouchi
Masanori Sato
Graphic Supports
Yoichi Kotabe
Masanori Sato
Artwork
Yoshitaka Nishikawa
Mamoru Sakurai
Nanako Kinoshita

Nintendo of America

Translation Coordination
Bill Trinen
Writing & Editing
Richard Amtower
Nate Bihldorf
Additional Localization
Tim O'Leary
Scot Ritchey
Localization Management
Leslie Swan
Jeff Miller
Testing & Debugging
Michael Kelbaugh
Todd Buechele
NOA Product Testing Department

Special Thanks

Special Thanks
Motoyasu Tojima
Mike Fukuda
Minoru Arakawa

Production

Producer
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Executive Producer
Hiroshi Yamauchi