Game Credits

Direction

Game Planning
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Scenario
Hiroyuki Takahashi
Director
Shugo Takahashi
Assistant Director
Yusuke Sugimoto
Game Design
Yusuke Sugimoto
Shuji Shimizu
Ayumu Shindo
Kentaro Sakou
Norisumi Osawa
Masato Kawamura

Programming

Programming: System
Yasuhiro Taguchi
Programming: Battle
Haruki Kodera
Toru Takamatsu
Programming: Field
Kaoru Shimada
Kiroyuki Ichikawa
Akiko Sato
Kenji Numaya
P.E. Jareth Hein
User Interface
Yutaka Yamamoto

Graphic Art

Battle Characters
Junko Nakamura
Kaori Matsunaga
Battle Effects & Faces
Junichi Ochiai
Battle Backgrounds
Hiroto Nakashima
Maps
Masayuki Hashimoto
Mitsumasa Muraishi
Mitsuru Fukumoto
Akihito Kimura
Shinichiro Sugimoto
Katsuko Takeuchi
Map Characters
Mieko Koguchi
Kanako Horiguchi
Graphics Director
Fumihide Aoki
Character Design
Shin Yamanouchi
Monster Design
Hiroshi Kajiyama

Sound

Music
Motoi Sakuraba
Sound Effects
Hiroyuki Hamada
Sound Director
Masaaki Uno

Coordination

Staff Coordination
Akiko Sato
Kenji Numaya
Coordination
Masaaki Uno
Toshiharu Izuno
Kenichi Nishida

Illustration

Illustration
Shin Kamanouchi
Hiroshi Kajiyama
Masanori Sato
Graphics Director
Fumihide Aoki

Nintendo of America

Translation
Bill Trinen
William Barnes
Tim O'Leary
Scot Ritchey
Reiko Ninomiya
Writing & Editing
Richard Amtower
Shawn Seavers
Localization Management
Leslie Swan
Jeff Miller
Testing & Debugging
Michael Kelbaugh
Eric Bush
Todd Buechele
Tim Casey
NOA Product Testing Department

Production

Producer
Shinji Hatano
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Executive Producer
Hiroshi Yamauchi